แบ่งปัน

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าพบนายกเมืองพัทยา หารือและขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรน

วันนี้ 13 พ.ย. 61 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายชัชวาลย์ สุภัคธนาการ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส พร้อมคณะจากสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และผู้แทนจากบริษัท ฟลิง จำกัด เข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อหารือเกี่ยวการขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งโดยใช้โดรน

ตามที่บริษัท ฟลิง จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมไทยไอโอทีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมโดรนให้สามารถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติโดยใช้ GNSS RTK ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมลักษณะเดียวกับ GPS แต่ให้ความถูกต้องทางตำแหน่งดีกว่า 1 เมตรจะมีการบินทดสอบในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทดสอบขนส่งสินค้าในพื้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในการนี้ สศด.ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมภาคเอกชนให้สามารถขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เข้าหารือกับเมืองพัทยา เพื่อขออนุญาตทำการวิจัยพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมืองพัทยา เรื่อง การจัดส่งโดยใช้โดรน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท ฟลิง จำกัด สมาคมไทยไอโอที และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ทั้งก่อนและขณะลงพื้นที่ที่จะทำการสำรวจบินโดรน ตามวันและเวลาที่กำหนดนั้น เพื่อนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป