แบ่งปัน

เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ “สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์”
วันนี้ (14 พ.ย. 61) เวลา 14.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง โดยมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจาก สภ.อำเภอบางละมุง คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ ที่ห้องประชุม 241 อาคารศาลาว่าการพัทยา


วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นวันเอดส์โลก World AIDS Day โดยเริ่มจัดขึ้นในปีแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2531 เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ในทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้โลกได้ตระหนักถึงความสำคัญสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ และเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แม้ว่าปัจจุบันการติดเชื้อ HIV รายใหม่และการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากโรคเอดส์ในประเทศไทยลดลงมาก เมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามเอดส์ยังมีความท้าทายด้านสุขภาพและความมั่นคงของประเทศไทยและทั่วโลก ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ พ.ศ. 2554 ผู้นำระดับโลกได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และแสดงเจตจำนง “สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์” ประกอบด้วย 1.ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2.ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ 3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายที่จะลดผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ลงครึ่งหนึ่งในปี 2558 ซึ่งจะนำสู่ความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ. 2573 เช่นกัน คือ การไม่มีเด็กติดเชื้อเอดส์ เมื่อแรกเกิด การติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่าปีละ 1,000 คน ผู้อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกคนเข้าถึงบริการยาต้านไวรัส และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ร่วมอยู่กับเชื้อเอดส์ และประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอดส์


เมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์เมืองพัทยา ซึ่งมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมดำเนินกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรค มีความรู้ความเข้าใจ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องปลอดภัย เพื่อลดอัตราผู้ติดเชื้อและหากติดเชื้อต้องได้รับการบริการเข้าถึงการรับยา รวมทั้งผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งกิจกรรมในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเอดส์โลกในวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 และกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 – 19.00 น. บริเวณ ลานกิจกรรมแยกชายหาดพัทยา ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ทายปัญหา เล่นเกมส์ แจกของรางวัล การแสดงบนเวที โดยเยาวชนในสถานศึกษา มีการแสดงดนตรี นักร้อง นักแสดงมากมาย และการปล่อยขบวนรณรงค์ โดยนายกเมืองพัทยา ในเวลา 17.15 น. โดยเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้น (ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง) ไปตามเส้นทางถนนสายชายหาดพัทยาใต้ ผ่านหน้าวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา มุ่งหน้าสู่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ซึ่งระหว่างที่เดินรณรงค์นั้น จะมีการแจกถุงยางอนามัยสารหล่อลื่น พร้อมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้นักท่องเที่ยวและประชาชน ทั้งสองข้างทาง โดยมีสโลแกนที่ว่าเอดส์ ” ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา”


ทั้งนี้ เมืองพัทยาจะปิดการจราจร 1 ช่องจราจร ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ เวลา 15.00 น. ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้-วอล์คกิ้งสตรีท – หน้า ร.ร.มพย. 8 ผู้ใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมริ้วขบวน เมื่อสิ้นสุดขบวนเมืองพัทยาจะดำเนินการเปิดการจราจรตามปกติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ หรือ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง