แบ่งปัน

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมจัดระเบียบการจราจร และการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) โดยมี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา  นายคมกฤช พลวิชิตร รักษาการหัวหน้าฝ่าย  กลุ่มกฎหมาย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุม 251 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา