แบ่งปัน

 ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ร้อยตำรวจเอก ผดุงเกียรติ อินทอง ประธานชมรมอีสานสัตหีบสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ เดินทางเข้าพบท่านสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อเรียนเชิญท่านมาเป็นประธานเปิดงาน “อีสานโฮแซว 2561” ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561และเรียนเชิญนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์รองนายกเมืองพัทยา มาร่วมในงาน ณ. โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ ร่วมสืบสานงานประเพณีและเผยแพร่วัตนธรรมอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป..