แบ่งปัน

16_05_18-12_22_23 16_05_18-12_22_32 16_05_18-12_22_36 16_05_18-12_22_42

ผู้บุกเบิกทุเรียน เผยหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ แล้วดีขึ้น ทางเลือกเพื่อเกษตรกรไทยในอนาคต

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สวนทุเรียนป้าเพ็ญศรี ตั้งอยู่ที่ขอบอ่างบางพระ   หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา   ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนไม่กี่แห่งจังหวัดชลบุรี ที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของไทย เช่นทุเรียน และขนุน ซึ่งการจะผลิตผลไม้ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เรื่องคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะทุกวันนี้ผู้บริโภคใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าด้วยแล้ว การทำเกษตรแบบปลอดภัยต่อสารพิษจึงเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ด้านนายประสิทธิ์ สายสุวรรณ อายุ 67 ปี เจ้าของสวนทุเรียนป้าเพ็ญศรี เปิดเผยว่า ตนทำสวนผลไม้ปลูกขนุนและทุเรียนในพื้นที่ 17 ไร่ มาตั้งแต่ปี 2526 มี 3 ชนิดพันธุ์ 1.กระดุมทอง 2.หนอมทอง 3.ชะนี  โดยใช้สารเคมีทางการเกษตรจำนวนมากปีหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายไปกับค่าปุ๋ยค่ายานับแสนบาท แต่ตนก็ยังพึ่งพาการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี 2547 ผลของการใช้สารเคมีมานานเริ่มออกปรากฏชัดคือทั้งดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก แมลงศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิต ประกอบกับปีนั้นประสบกับภัยธรรมชาติ ทุเรียนกว่า 100 ต้นเสียหายทั้งหมด เรียกว่าหมดตัวและเป็นหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาอีกเป็นแสนบาท    และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา ได้เข้ามาอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อถือเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะตนใช้แต่สารเคมีมาตลอด ไม่มั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์จะทำให้ผลไม้รอดได้แต่จากการเข้ารับการอบรมและนำมาทดลองในสวนผลไม้ของตนเอง เริ่มจากทำน้ำหมักชีวภาพมาใช้กับต้นทุเรียนที่เป็นโรค ผลปรากฏว่าต้นทุเรียนเริ่มฟื้นและหายจากโรค เท่านั้นแหละจึงเกิดความเชื่อมั่น

ต่อมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พื้นที่ทั้ง 17 ไร่ มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกทุเรียน ขนุน ลองกอง กล้วยไข่ โดยเลิกใช้สารเคมีทั้งหมดและหันมาใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ ที่ผลิตเองใช้เอง เช่น น้ำกลอยหมัก น้ำหมักฮอร์โมนผลไม้รวม ซึ่งตนได้ใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อประโยชน์ทั้งการปรับปรุงสภาพดิน เป็นสารป้องกันกำจัดแมลง เร่งการเจริญเติบโตของไม้ผล สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการใช้สารเคมีกับเกษตรอินทรีย์ คือ เรื่องดิน แต่ก่อนที่ใช้เคมีดินจะแข็ง รดน้ำลงไปน้ำจะไม่ซึมลงดินจะเจิ่งนองบนผิวดิน ทำให้ดินขาดความชุ่มชื้น ในทางกลับกันเมื่อมีการปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ดินมีการกักเก็บน้ำได้ดีขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตก็ดีตามไปด้วย

หากเกษตรกรท่านใดสนใจไปพิสูจน์ความสำเร็จการปรับเปลี่ยนสวนผลไม้อินทรีย์ สามารถติดต่อไปได้ที่ นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ, ขอบอ่างบางพระ   หมู่  8   ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โทร 086-1434943

                                                                                      อำนาจ   /  ศรีราชา

16_05_18-12_23_00 16_05_18-12_23_20