แบ่งปัน

นายอำเภอบางละมุงเป็นประธานรับมอบคฑาวิ่งเพื่อสุขภาพในโครงการ หมอชวนวิ่ง ทีาจัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมารักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 22 พ.ย. 61 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมรับมอบคฑาเพื่อรับช่วงวิ่งต่อ พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติและนักวิ่งที่รักสุขภาพมาเข้าร่วมงาน อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล ผกก.สภ.บางละมุง


โดยการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ,ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลัง และสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเป็นที่ถูกพร้อมกันนี้ยังเป็นจัดขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปีแพทยสภาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแพทยสภา

สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ได้จัดการวิ่งทั่วประเทศแบ่งออกเป็น 15 สายระยะทางวิ่งจากจังหวัดชายขอบที่ต้นทางสตาร์ททั่วประเทศและส่งต่อคฑาวิ่งจากจังหวัดเป็นทอดๆจนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอำเภอบางละมุงอยู่ในเส้นทางผ่านในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 มีการวิ่งในเส้นทางวิ่งระยะทางผ่านอำเภอบางละมุงโดยรับคฑาจากอำเภอสัตหีบบริเวณหน้าไทยวัสดุสาขาพัทยาใต้จนถึงที่ว่าการอำเภอบางละมุงและไปสิ้นสุดที่วัดศรีวนารามเข้าตำบลบางละมุงรวมระยะทาง ๒๑. ๒ กิโลเมตร..