แบ่งปัน

13234695_814978828635708_909021856_o

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559

ที่ชั้นลานดาดฟ้า ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาง เนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยมีคณะสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ในที่ประชุม ได้มีการแจงถึงกิจกรรมและผลงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา รุ่นที่ 2 กับทางศูนย์สอนภาษาอังกฤษ LC พัทยากลาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.2559 -11 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกของกลุ่มพัฒนาสตรี เมืองพัทยา สามารถผ่านการอบรมได้เป็นจำนวน 26 คน  ซึ่งมี นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบประกาศนียบัตร  ท่ามกลางความยินดีของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี เมืองพัทยา ทั้งนี้ทางกลุ่มพัฒนาสตรี เมืองพัทยา จะมีการพัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน