แบ่งปัน

S__3899402 S__3899403 S__3899404 S__16654403

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดส่งผ้าห่มนวมที่ได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี มอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จำนวน 200 ผืน

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 19 พ.ค. 59 ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองหนองปรือ ทางกองสวัสดิการสังคม ได้จัดพิธีมอบผ้าห่มนวม ให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล โดยมี นาย  มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบให้กับผู้ยากไร้จำนวน  200 คน โดยผ้าห่มนวมเหล่านี้  ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งมอบต่อให้กับทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ไปมอบต่อให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในภาวะยากลำบาก ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นอกจากนี้ในพิธีก็ได้มีการมอบรถวิวแชร์ให้กับ เด็กพิการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชื่อเด็กชาย วันชาติ หอมสะอาด อายุ 11 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ้านพักพิงเด็กพัทยา