แบ่งปัน

ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่ โดยมี พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการภาค 2 เป็นประธานกล่าว
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ทั่วประเทศ


ทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี”ด้มีการกำหนดกำลังพลจำนวน 1,000 คน เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยหลังจากรวมพลทำพิธีถวายปฎิญาณ และปล่อยแถว ได้แบ่งกำลังเป็น 4 พื้นที่กิจกรรม คือ 1 บริเวณรอบพระตำหนักริมผา 400 คน 2บริเวณคลองน้ำสาธารณะเมืองพัทยา 200 คน 3 บริเวณกรมที่ดินซอยหก 200 คน 4 บริเวณริมหาดกระทิงลาย 200 ราย ทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งถนน คูคลอง เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆ