แบ่งปัน

นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานครู ผู้แทนเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง

ในเวลา 08.00 น. เป็นพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอำนาจ เจริญศรีนายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมนำเหล่าข้าราชการ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้