แบ่งปัน


( 5 ธ.ค.61 ) ปราสาทสัจธรรม พัทยา นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน 403 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธีปลงผมบวชสามเณร อย่างพร้อมเพรียง


โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบางละมุง หลังจากนั้นทางตัวแทนนักเรียนได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาต่อหน้าประธานพิธี ตลอดจนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เสร็จสิ้นจากพิธีการเป็นที่เรียบร้อย เข้าสู่พิธีการปลงผมแก่นักเรียนผู้สมัครบรรพชา นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆจากทั่วอำเภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียง ที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ทั้งหมด 403 รูป สำหรับโครงการบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -9 ธันวาคม 2561 โดยในช่วงวันที่ 6 -8 ธันวาคม สามเณรทั้ง 403 รูป จะเดินรับบิณฑบาต จากเหล่าสาธุชน ในเส้นทางปราสาทสัจธรรม ตลาดนาเกลือและปราสาทสัจธรรมซอยโพธิสาร


ส่วนบรรยากาศในช่วงเช้ามีพิธีปลงผมโดยคณะสงฆ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง แล้วมีการอาบน้ำนาคสามเณร โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง จากนั้นในช่วงบ่ายมีพิธีถวายผ้าไตรแก่นาคสามเณร โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงาน จากนั้นโดยเวลาประมาณ 15.30 นเป็นพิธีบรรพชาสามเณรโดยพระครูนิวิฐศรัทธาคุณ เจ้าคณะตำบล