แบ่งปัน

ณ บริเวณพื้นที่นาหมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นคนกล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ภายใต้ “โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่น ดินบรรพบุรุษ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561


ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองปลาไหล มี ลักษณะภูมิประเทศติดต่อและใกล้เคียงกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเมืองพัทยา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนจึงอยู่ ในสถาพที่เสี่ยงต่อการรับอารยธรรมตะวันตก ที่แผ่ขยายเข้ามาทำให้กระทบวิถีพื้นบ้านของคนในชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ การทำนายังถือเป็นการดำเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล ได้ตระหนักถึงปัญหา ความเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ดังกล่าวที่จะเกิดผลตามมา จึงได้ริเริ่มจัด กิจกรรมในวันนี้ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองปลาไหล ชมรมผู้สูงอายุ สถานศึกษา คณะครู อาจารย์ พี่น้องชาวบ้าน ตำบลหนองปลาไหล กลุ่มองค์กรจากเมืองพัทยาและชุมชนใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกัน อย่างพร้อมเพรียง.


ส่วนบรรยากาศนั้นให้เข้ากับการเกี่ยวข้าว จึงได้มีการจัดการแข่งขันเกี่ยวข้าวโดยให้ครู นักเรียน และชาวบ้านร่วมแข่งขันเกี่ยวข้าว ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู่เข้ามาร่วมงาน