แบ่งปัน

13221551_1603303213321305_6400449591649829635_n 13256433_1603303516654608_2543615036304326226_n 13263933_1603303129987980_7844002398151117891_n 13267967_1603303126654647_5324846465575698149_n

ภาพ/ข่าว-วีรยุทธ

              พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559

เมื่อเวลา 13.00 น ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ที่ อาคารพลศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา11 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 โดยมีนาย วัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อม สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 9 จัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยในสมบูรณ์แข็งแรง สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้หันมาสนใจรักษาสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางด้านการกีฬาและเป็นการสร้างความสามัคคี และเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีประสบการณ์จากการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองพัทยาอีกด้วย