แบ่งปัน

บริษัท ปตท. ร่วมแก้ปัญหาจราจรในสังคมเมืองใหญ่ ด้วยการมอบกรวยยางให้กับอำเภอบางละมุง เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการจราจร และงานสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ


นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตเลียมภาคตะวันออก นายปรินท์ วิเศษเขตรการณ์ ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะและนางธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง ผู้จัดการส่วนบริการงานคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ได้ร่วมกันส่งมอบกรวยยางให้กับหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งมอบกรวยยางให้กับ อำเภอบางละมุง จำนวน 50 อันในวันนี้ โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นผู้รับมอบกรวยยาง เพื่อประโยชน์ด้านการจราจร ทั้งนี้ เนื่องจาก อำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรในพื้นที่ติดขัด และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ด้วยเหตุนี้ ปตท.จึงได้ทำการมอบกรวยยางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ให้ดีขึ้น และยังสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ของ อำเภอบางละมุง อาทิ การตั้งด่านตรวจจุดสกัส 7 วันอันตรายตามเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนของ ปตท. และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างคลังก๊าซปิโตรเลียมบ้านโรงโป๊ะกับหน่วยงานและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันอีกทางหนึ่งด้วย.