แบ่งปัน

329588 S__56328195

บรรยากาศทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา พบว่าชาวพัทยา บางละมุง ออกมาทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

               วันวิสาขบูชา เป็น “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ในวันสำคัญนี้ทางชาวพัทยา บางละมุง ต่างแห่แหนทำบุญกันเป็นจำนวนมาก  บรรยากาศการทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาตามวัดต่างๆในพื้นที่อ.บางละมุง นั้นเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า  พร้อมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสำคัญของศาสนาพุทธ  ซึ่งส่วนใหญ่สาธุชนก็มาเป็นครอบครัวมีการพาลูกพาหลานออกมาร่วมทำบุญชำระจิตใจให้บริสุทธิ์   สืบทอดพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมชาว ในวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6