แบ่งปัน

อบจ.ร่วมกับ ททท. และ มพย. เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ Pattaya Variety Road Show 2019 หวังดึงนักท่องเที่ยว เยือนพัทยา ชลบุรี มากขึ้น

วันนี้ (20 ธ.ค 61) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ Pattaya Variety Road Show 2019 ซึ่งมีนางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ชี้แจงรายละเอียดรูปแบบของการจัดงานฯ โดยมีนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดชลบุรีประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา, เมืองพัทยาและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และเมืองพัทยา หวังบุกตลาดส่งเสริมการขายในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ Pattaya Variety Road Show 2019 จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
– Road Show to Malaysia & Singapore 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
– Road Show to Hong Kong & Taipei 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562
– Post ATM 2019 (Kuwait & Qatar) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2562
– Pattaya EGA-MIE Japan Golf friendship 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2562
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบนักธุรกิจนำเที่ยวต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ ได้เจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนกันระหว่างเมืองและกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ Table Top sale และงานเลี้ยงรับรอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันโดยเฉพาะการจัด Road Show รวมทั้งการจองแพ็คเกจนำเที่ยวราคาพิเศษ และร่วมกิจกรรมเด่นๆ ที่เสนอการขายภายในงานฯ ซึ่งการจัดกิจกรรม Pattaya Variety Road Show 2019 นี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ มาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชลบุรี มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน นำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นต่อไป…