แบ่งปัน


ปลัดจังหวัดชลบุรี สนธิกำลังทุกภาคส่วนปฏิบัติการเอ็กซเรย์ จู่โจมเรือนจำพิเศษพัทยา ตรวจนักโทษกว่า 4 พันคน หาสารเสพติด-สิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายเร่งด่วน “ลุงตู่” ผลการตรวจค้นเป็นศูนย์
เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ 26 ธ.ค.61 จังหวัดชลบุรี นำโดย นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ป.ป.ส.ภาค 2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และเรือนจำพิเศษพัทยา ปฏิบัติการตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดเรือนจำพิเศษพัทยา ตามมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี พ.ต.อ.จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล ผกก.สภ.บางละมุง และนายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เข้าร่วปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562) โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำ และแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ 63 จังหวัดเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนตามที่รัฐบาลกำหนดไว้


ในวันนี้จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมจำนวน 223 นาย ออกปฏิบัติการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและของผิดกฎหมาย และสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังจำนวน 7 แดน โดยแบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุด ตรวจค้นแดนผู้ต้องขังชายจำนวน 4 ชุด และแดนผู้ต้องขังหญิงจำนวน 1 ชุด เอ็กซเรย์ทุกพื้นที่เรียกว่าละเอียดทุกตารางนิ้ว ทั้งนี้ผลจากการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด และจากการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงจำนวน 340 คน จากผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,554 คน ไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกัน