แบ่งปัน

เมืองพัทยาลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างผิวจราจรชุมชนหัวทุ่งซอยโพธิสาร

ที่บริเวณชุมชนหัวทุ่ง ทางนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างผิวจราจรค.ส.ล. ซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชุมชนหัวทุ่ง ซอยโพธิสาร ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 -5.00 เมตร ยาว113 เมตร ความหนาเฉลี่ย .15 เมตรพื้นที่ประมาณ 505 ตารางเมตรเป็นการก่อสร้างพร้อมท่อระบายน้ำ โดยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกิจธนา เป็นผู้รับจ้าง โดยได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินการคือในวันที่ 2 มีนาคม 262 เวลา 120 วัน ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,610,000 บาท ทั้งนี้ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 30 %