แบ่งปัน

ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและทุนเพื่อผู้ ด้อยโอกาส เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 28 ปี เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 740,000 บาท(เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 28 ปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 740,000 บาท(เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนจากหน่วยงานร่วมเป็น สักขีพยานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีมีการมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการ ศึกษา 3 โครงการ 1 .เพื่อผู้ด้อยโอกาส โครงการ เติมใจให้กัน ได้รับทั้งหมด 7 มูลนิธิ เป็นเงิน 280,000 บาท 2.เพื่อ น้องอิมท้อง เป็นการมอบทุนอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 40,000 บาท 3. โครงการมอบ ทุนการศึกษาเพื่อ ดาวดวงน้อย ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทุนละ 2,000 บาท รวม 21 โรงเรียนซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 28 แล้ว โดยท่าเรือแหลมฉบังจะยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการเป็น ท่าเรือขนถ่ายสินค้าระดับโลกและยังคงดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าเรือให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป.