แบ่งปัน

วันนี้ 28 ม.ค.62 ที่ชุมชนพัธนชัย   ถนนพัธนชัย   แขวงสายไหม   เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เป็นประธานสร้างสวนในชุมชน ปอดแห่งใหม่” พร้อมจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ   เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน  เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี  นายกัมพล ตันสัจจา   ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ ดร.นิพนธ์   สุรพงษ์รักเจริญ   ในนามบริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน พร้อมด้วยประชาชน ร่วมในพิธีเปิด

พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า กิจกรรมนี้เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในประกอบกิจกรรมครั้งนี้ทาง     กองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก นายกัมพล ตันสัจจา  ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “ Pocket Park  ”ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ   เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน โดยประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน ต้นไม้ในกระถาง และทาสีให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ ดร.นิพนธ์   สุรพงษ์รักเจริญ   ในนามบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา   กล่าวว่าได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 5 สวน ใน 5 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 6   เพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับวันตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรัก  ที่กำลังจะถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ให้กับชุมชนแออัด  นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ