แบ่งปัน

11 มี.ค นี้ กฟภ.เมืองพัทยา จะปิดถนนพัทยากลางบางจุด ร้อยสายไฟและบ่อพักสาย พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันนี้ (30 ม.ค 62) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1(พัทยากลาง) โดยมีนายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างสายงานบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา และนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ว่าจ้างให้มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv และระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/ 230 V เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน มีทั้งหมดจำนวน 9 ลอต โดยลอตแรก เป็นถนนพัทยาเหนือ ซึ่งขณะนี้จะถอนเสาในเดือนพฤษภาคม 2562 ในลำดับต่อไปจะดำเนินการในถนนพัทยากลางตั้งแต่บริเวณปากทางถนนสุขุมวิทพัทยากลาง – ถนนพัทยาสาย 1 และจากสี่แยกฮาลีเมาะ – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช ระยะทาง 2.6 กม.กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จใน 360 วัน เริ่มตั้งแต่ 11 มี.ค.62 – ต้นปี 63 ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นต้องปิดถนนพัทยากลางฝั่งซ้าย 1 ช่องทาง เลนติดเส้นกึ่งกลางถนน จึงเหลือช่องจราจร 2 ช่องทาง โดยจะเริ่มดำเนินการในส่วนงานร้อยสายไฟและบ่อพักสาย ในวันที่ 11 มีนาคม – 30 สิงหาคม 62 ตลอด 24 ชั่วโมง (จะหยุดดำเนินการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์) โดยจะดำเนินการเป็นจุดๆละ 15 วันทำการ และขยับไปในแต่ละช่วงจนครบ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด เมื่อแล้วเสร็จก็จะดำเนินการต่อในลอตต่อๆไป คือถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยาสาย 3 ถนนพัทยาสาย 2 ซอยบัวขาว ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบแผนการดำเนินงานใน 3 รูปแบบคือ
1.ติดตั้งป้ายโครงการ ปากทางถนนสุขุมวิทถึงถนนชายหาด และแยกถนนพัทยากลางถึงถนนพัทยาสาย 2
2.ใบปลิว จะมีเอกสารแนบไปกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่างน้อย 1 แสนครัวเรือน
3.ใบประกาศ แจกผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ประกอบการถนนพัทยาสาย 2 และบริเวณถนนพัทยากลางทั้งเส้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5086