แบ่งปัน

อพท.จัดกิจกรรม “Train To Bike Style Low Carbon 2019” สร้างวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) ร่วมกันจัดกิจกรรม Train To Bike Style Low Carbon 2019 โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. และนายฐิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 กล่าวให้กับต้อนรับคณะผู้ปั่นจักรยาน

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนตู้ขบวนรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปกลับเส้นทางกรุงเทพมหานคร-พัทยา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายผู้ใช้จักรยานในการท่องเที่ยว ผู้แทนจากสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการศูนย์เชียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นท่องเที่ยวและจักรยาน


การจัดกิจกรรม Train To Bike Style Low Carbon 2019 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นแบบที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิงแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นทีพิเศษเมืองพัทยาและพนทีเชื่อมโยง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในแหล่งทองเทียวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวที่ อพท. ร่วมพัฒนาขึ้น อาทิเช่น เส้นทางท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแหล่งท่องเทียวด้วยจักรยานชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน