แบ่งปัน

13236149_1000529929996699_730414204_n  13275751_1000529843330041_1391732579_n

13275851_1000529873330038_1205977381_n  13281959_1000529853330040_449309010_n

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าว

อพท.3 บูม “ชุมชนนาเกลือ” ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เดินหน้าส่งเสริมชุมชนเห็นคุณค่าพื้นที่นาเกลือ พัทยา จับมือภาคีเครือข่ายพัฒนา”ชุมชนนาเกลือ”สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เปิดเผยว่า หลังจากที่ อพท.3 ได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนนาเกลือ พบว่าพื้นที่นาเกลือยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจะผลักดันให้พื้นที่นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงแห่งใหม่ในเมืองพัทยา โดยมีเป้าหมายผลักดันให้คนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นคุณค่าของพื้นที่ พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนนาเกลือ ที่มีปัญหาการจัดการขยะ และปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เรียนรู้ระบบนิเวศผ่านกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ โดยนายสัตวแพทย์สุกิจ บ่ายคล้อย ประธานกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ จะประสานให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นาเกลือ ซึ่งจะมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดูนก กิจกรรมปลูกป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา และกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบชุมชน เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

13285842_1000529756663383_909777367_n  13292963_1000529726663386_452060974_n

13293238_1000529723330053_80260335_n  13278153_1000529749996717_1754724903_n

1.1ธิติ จันทร์แต่งผล