แบ่งปัน

กองทัพเรือ จัดพิธีรับ ส่งหน้าที่ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

 

 

วันที่ 30 กันยายน 2562 พล.ร.ท.กิตติพงศ์ รุมาคม เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กระทำพิธีส่งหน้าที่สายการบังคับบัญชา เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้กับ พล.ร.ต.วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ (อัตรา พล.ร.ท.) ก่อนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป โดยมี ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พล.ร.ท.กิตติพงศ์ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมอำลากำลังพล ที่ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จนทำให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดมา และตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.ต.วรวัฒน์ สุขชัย ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ถือได้ว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และผ่านตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญในระดับต่าง ๆ มากมาย จึงขอให้กำลังพลทุกนายสนับสนุน และให้การร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดี โดยเชื่อมั่นว่า ท่านจะสามารถทำให้กรมอู่ทหารเรือเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

ด้าน พล.ร.ต.วรวัฒน์ กล่าวว่า กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ ตนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ พร้อมทั้งจะพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้กรมอู่ทหารเรือ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรือ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป