แบ่งปัน

198305

ภาพข่าว – วสุพล

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับชุมชนหนองปรือ 3 จัดโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนักเรียน

ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นาย กิตติศักดิ์ ศิริเลิศผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกับ ชุมชนหนองปรือปรือ 3 จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนักเรียน โดยทาง นางสาว ณฐณัฐ (นะ-ทะ-นัด) บัวเจริญ ประธานชุมชนหนองปรือ 3 พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำดอกไม้จากเศษผ้า การทำดอกไม้การบูรจากถุงเท้าและการเพ้นท์ผ้า ให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาของทางโรงเรียน ซึ่งจะทำการอบรมในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว จัดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า และรักภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย สติปัญญาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันอีกด้วย