แบ่งปัน

สวนนงนุชจับมือกับบริษัท Enater ผู้ผลิต Hydrogen Electrolyser จัดงานแสดงการใช้ไฮโรเจนเป็นระบบกักเก็บพลังงานบนพื้นที่ส่วนของสวน 1,500 ไร่

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562  สวนนงนุชร่วมกับบริษัท Enater ผู้ผลิต Hydrogen Electrolyser จัดงานแสดงการใช้ไฮโรเจนเป็นระบบกักเก็บพลังงานบนพื้นที่ส่วนของสวน 1,500 ไร่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างระบบพลังงานอิสระที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้บริหารสวนนงนุชมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีไฮโดรเจน โดยบริษัท Enapter แสดงการสร้างไมโครกริดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีไฮโดรเจนเป็นระบบกักพลัง ซึ่งงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การประชุมไฮโดรเจนที่เรียกว่า The Big Thing นายกัมพลกล่าว่า เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวอย่างและให้ความรู้ เพื่อมุ่งสู่อนาคตของการใช้พลังงานที่ปราศจากการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก และนายกัมพลยังกล่าวต่ออีกว่า ไฮโดรเจนสะอาดที่ผลิตจากพลังงานทดแทนเป็นทรพยากรที่มีมูลค่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นอนาคตของการกักเก็บพลังงาน

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีผู้เขาร่วมจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้การสร้างระบบพลังงานที่ใช้ไฮโดรเจน อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจในการใช้ไฮโดรเจนอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นพลังงานทางเลือกและร่วมกันสร้างระบบพลังงานโซลาร์-ไฮโดรเจนที่สวนนงนุช

นายเซบาสเตียน ยุสตุส ชมิดท์ ประธานกรรมการบริษัท Enapter กล่าวว่า สวนนงนุชเป็นที่เป็นเอกลักษณ์และเจ้าของส่วนแห่งนี้ก็มีอุดมการณ์เรื่องการอนุรักษ์ สถานที่แห่งนี้จึงเหมาะสมอย่างที่จะใช้แสดงระบบของ Enapter และยังกล่าวต่อว่า เราเชื่อว่าไฮโดรเจนเป็นเทคโนโลยีที่จะทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและจะมีผลอย่างมากต่อระบบพลังงานในอนาคต และการรักษาสภาพแวดล้อมของโลก เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงการเชื่อมต่อระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกและมีอยู่อย่างแพร่หลาย ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บพลังงานได้นานซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการใช้พลังงานทดแทนได้ ที่สำคัญการผลิตไฮโดรเจนสะอาดจากพลังงานทดแทนนั้นปราศจากการปล่อยคาร์บอนและยังสามารถนำใช้ในภาคส่วนอื่นๆ ได้อีก เช่น ในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และในภาคการผลิตความร้อน

สวนนงนุชเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างขึ้นโดยนายกัมพล ตันสัจจา  เป็นสวนที่เป็นที่รู้จักในการเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืช ที่ถูกสร้างขึ้นมาเก็บรักษาพันธุ์พืชและดอกไม้ นอกจากนั้นสวนนงนุชเป็นสถานที่จัดงานพืชสวนระดับโลกอยู่เป็นประจำ