แบ่งปัน

13262569_818282684971989_124840733_o 13275398_818282741638650_336623357_o

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

    เทศบาลเมืองหนองปรือ ประชุมเตรียมพิธีพระราชทานเพลิง พระครูวิจิตรธรรมสาร อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ที่จะมีในวันที่  29 พ.ค. นี้

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปรือ นายอเนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิง พระครูวิจิตรธรรมสาร อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ในพิธีมี พระครูปลัดวรพจน์ วิโรจะโน เจ้าอาวาสวัดทวนทอง เลขนุการรองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนของพระครูพิพิธกิจจารักษ์ รักษาการเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระครูวิจิตรธรรมสาร อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของสถานที่ การตกแต่งปะรำพิธี แจงงานให้ผู้เกี่ยวข้องของการจัดเตรียมงานทุกด้านให้ได้รับทราบถึงกำหนดการ โดยมีความเข้าใจเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิง พระครูวิจิตรธรรมสาร อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ซึ่งในวันที่ 28 พ.ค. 59 เวลา 06.00 น. จะได้มีพิธีอัญเชิญหีบศพขึ้นสู่เมรุลอยชั่วคราวและในเวลา 19.30 น เป็นพิธีสวดพระอภิธรรม และในวันที่ 29 พ.ค. 59 เวลา 16.00 น จะมีพิธีพระราชทานเพลิง โดยมีพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี