แบ่งปัน

โครงการ จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”

กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร   สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน   ส่งมอบ ปอดแห่งใหม่  “Pocket Park”   กลางชุมชนให้กับ  ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม เขตดุสิต. แขวงจิตรดา  กทม.

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  พลโท ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้   แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า  กล่าวว่า    การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”   เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง

ได้รับการสนับสนุนจาก  นายกัมพล    ตันสัจจา   ประธานสวนนงนุชพัทยา  และ บริษัทซีพีออล  จำกัดมหาชน    เข้ามาร่วมกิจกรรม  ด้วยการสร้าง“ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่  กลางชุมชนข้างวัดสุคันธาราม  เขตดุสิต. แขวงจิตรดา. กรุงเทพ.

เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยใน เขตกรุงเทพมหานคร   โครงการดังกล่าวได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด   โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการผ่านมาแล้ว 1 ปี  ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 )  ขณะนี้ได้เริ่มขยายระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ออกไปอีก

ต่อเนื่องไปในปี 2563  การจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้  มีการปลูกต้นไม้ดอก  ไม้ประดับ  นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีพื้นที่ออกกำลังกาย   นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว  สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว  สวนนงนุชพัทยา  ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม  ให้กับชุมชนอีกด้วย   จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา   ประธานสวนนงนุชพัทยา  และ นายก่อศักดิ์   ไชยรัศมีศักดิ์   ประธานกรรมการบริษัทซีพีออล  จำกัด มหาชน   เป็นอย่างมาก

นายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา   กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้ว  จำนวน 18 สวน ใน 18 พื้นที่ของชุมชนแออัด  ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 19

นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพอภาคที่1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ