แบ่งปัน

ปราสาทสัจธรรม จัดประกอบพิธี ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึก ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

เวลา 09.09 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน พิธี ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

โดยมี นางวรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม  พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ผู้นำศาสนา แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นนำนวนมาก

ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ที่ทรงครองแผ่นดิน ด้วยทศพิธราชธรรม พระราชดำรัสที่ทรงตรัสไว้ว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” พระองค์ไม่ละทิ้งและอยู่กับประชาชนของพระองค์ท่าน ตลอดมาเพื่อน้อมรำลึก  และซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ปราสาทสัจธรรม พ่อค้า  และประชาชน จึงพร้อมใจกันจัดงานพิธี ๕ ศาสนาถวายพระราชกุศล ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา  พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุและสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป  พิธีศาสนาพุทธ สวดเจริญพระพุทธมนต์  พระธรรมนิยาม โดยพระเถระ ๗ รูป และสามเณรที่บรรพชา  ถวายพระราชกุศล ๔๒๓ รูป

พิธีศาสนาพราหมณ์ฮินดู ทำพิธีบูชาไฟ และประกอบพิธีสรงน้ำพระกฤษณะ โดยผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดู  พิธีศาสนาคริสต์ ประกอบพิธี วจนพิธีกรรม โดยผู้นำศาสนา พิธีศาสนาซิกข์ ประกอบพิธี  ถวายพระราชกุศล โดยประธานวัดซิกข์พัทยา พิธีศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอโดยประธานคณะกรรมการกลางอิสลาม จ. ชลบุรี

ทั้งนี้ในช่วงเช้า ปราสาทสัจธรรมพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ๕๐๐ รูป รอบองค์ปราสาทสัจธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมพิธีทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา (พุทธ,คริสต์,อิสลาม,พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) และตั้งโรงทานเพื่อให้บริการอาหารแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย