แบ่งปัน

13254533_489480341249559_3588597401878083699_n

ภาพ/ข่าว สุพรรณี

เปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักทำงานมืออาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

    ที่โรงแรมซิติน การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักทำงานมืออาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยได้มีการจัดแบ่งกิจกรรมเป็น 6 กิจกรรม ซึ่งในการฝึกทักษะการสื่อสารในครั้งนี้ถือว่าเป็น 1 ใน 6 กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังของกลุ่มพัฒนาสตรีโดยการพัฒนาทักษะการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักทำงานมืออาชีพ โดยจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีจำนวน 93 คน โดยหลักสูตรการอบรม จะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารภายในกลุ่ม การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ และสำรวจบุคลิกภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากร HDI