แบ่งปัน

S__4636714  S__4636715

S__4636716  S__4636717

ภาพข่าว/อำนวยชัย มลิลา

       งานเฮฮาปาร์ตี้ SRRT 5 ปี โอเค สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก

ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นาย สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เฮฮาปาร์ตี้ SRRT 5 ปี โอเค” ของสมาชิก SRRT เมืองพัทยา โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมด้วย นาย จิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธาน SRRT เมืองพัทยา และสมาชิก SRRT เมืองพัทยา ร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน        เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างสมาชิก SRRT เมืองพัทยา และผู้บริหาร และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิก SRRT เมืองพัทยา หลังจากที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเสียสละและอุทิศตนในการทำประโยชน์ส่วนรวมให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายด้วยกิจกรรมรื่นเริงในงานเลี้ยงสังสรรค์ อันจะส่งผลให้เกิดพลังกายและพลังใจในการที่จะปฏิบัติงานด้านจิตอาสา SRRT ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นได้มีการจัดเตรียมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ กิจกรรมสาวน้อยตกน้ำ กิจกรรมสอยดาวแลกของรางวัล รำวงย้อนยุค รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการป้องกันควบคุมโรค เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่ (SRRT) ของเมืองพัทยาต่อไป