แบ่งปัน

27934  27935

27936  27937

ข่าว/ภาพ/สุชาติ

ครอบครัวแสวงหาทรัพย์มอบโรงอาหาร โรงครัวและห้องสุขาให้โรงเรียนบ้านสันติคาม เป็นเงินกว่า 2 ล้าน 5 แสนบาท

ที่โรงเรียนบ้านสันติคาม นาง ปาริชาติ เวเบอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคาม พร้อมด้วยคณะครู คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยการนำของนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอาคารโรงอาหาร โรงครัวและห้องสุขา จาก นายชาติชาย และนางวิไล แสวงหาทรัพย์ เจ้าของบริษัททัวร์โอเอและบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,500,000 บาท พร้อมมอบค่าอาหารกลางวันให้อีก 100,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนาย เอกวัสส์ อุษณีย์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 มาเป็นประธานในการรับมอบ มีนายชายชาติ แสวงหาทรัพย์ พร้อมคณะแขกผู้มีเกียรติเป็นผู้มอบอย่างเป็นทางการ…