แบ่งปัน

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตชลบุรี  พร้อม ป.ป.ช.ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา7 เพื่อป้องกันการทุจริต

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายประพณธ์ ประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วย นายปรีชา แนมถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี นายรังสรรค์ เจริญมี รองประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการดำเนินการ เรื่องอาหารกลางวันนักเรียนโดยมีนายสุเทพ คล้ายสีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 7 พร้อมคณะครูให้การตอนรับและนำเข้าตรวจสอบอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงอาหารของโรงเรียน

ด้านนายประพณธ์ ประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการชมรม STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวว่า โดยโครงการนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี จะดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปัญหาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนไม่ได้คุณภาพ เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อเงินงบประมาณแผ่นดินและส่งผลเสียหายต่อประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดคือส่งผลเสียหายต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโตของเด็กในวัยเรียนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ

และในวันนี้ ทางสำนังานป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี จึงเดินทางมาพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบคุณภาพอาหาร จำนวนอาหารและจากการเข้าตรวจสอบก็พบว่าอาหารกลางวันที่นำมาให้นักเรียนรับประทานเหมาะสมกับราคา สะอาด และได้มาตรฐาน ทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ จึงมอบให้5ดาว กับทางโรงเรียนเมืองพัทยา 7 และหลังจากนี้ไปทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรีก็จะร่วมกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบโรงเรียนต่างๆต่อไป