แบ่งปัน

โรงเรียนมารีวิทย์มอบวุฒิบัตรให้แก่ยุวบัณฑิตเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักการศึกษา

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ที่โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จ.ชลบุรี ดร.ศิรินา โพยประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา เป็นประธานในพิธี งานยุวบัณฑิต มอบวุฒิบัตร ครั้งที่ 26 โดยมี ดร.สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการเครือโรงเรียนมารีวิทย์ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 239 คน เข้าร่วมในพิธี


โรงเรียนมารีวิทย์ ได้จัดงานยุวบัณฑิตด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสูง
โดยการจัดงานยุวบัณฑิตในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง ให้นักเรียนโรงเรียนมารีวิทย์ทุกคนรักการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไป