แบ่งปัน

S__1695781

ภาพ / ข่าว – ณิชาภัทร 

ร.ร.บ้านเนินพลับหวาน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2559

ที่ ร.ร.บ้านเนินพลับหวาน นาย ประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเนินพลับหวาน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2559 โดยมี ผู้บริหาร ครู และเด็กนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์จากโรงเรียนเข้าไปยังชุมชนในละแวกใกล้เคียง เพื่อให้ชาวบ้านประชาชนได้เล็งเห็นโทษของบุหรี่ ให้ลด ละ เลิก ด้วยองค์การอนามัยโลก เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซองบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมาย แต่การสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ถ้าสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า ปีนี้มีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2559 ที่ว่า “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค”……….