แบ่งปัน

S__1695901  untitled

ภาพ/ข่าว  ณิชาภัทร

สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเมืองพัทยาส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด หลังกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศกฎกระทรวง งดเติมน้ำมันผู้รับบริการไม่ดับเครื่องยนต์ หรือยังใช้โทรศัพท์มือถือ
ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 กับ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง ให้เข้มงวดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้รับบริการ โดยหากพบว่าผู้รับบริการไม่ดับเครื่องยนต์ หรือยังใช้โทรศัพท์มือถือ ห้ามสถานีให้บริการเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้รับบริการและสถานีบริการ หลังเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ในปั๊มแห่งหนึ่งจากการใช้โทรศัพท์ถือถือ
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ตามสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเมืองพัทยาพบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ด้านผู้จัดการปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณริมถนนสุขุมวิท (ขอไม่เผยนาม) เปิดเผยว่า ปกติแล้วทางปั๊มฯ เอง ได้ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมพนักงานด้านการให้บริการด้วยความปลอดภัย พร้อมวิธีการพูดในการขอความร่วมมือจากผู้มารับบริการให้ดับเครื่องยนต์ ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือสูบบุหรี่ขณะเติมน้ำมัน เพราะอาจจะเป็นชนวนให้เกิดประกายไฟได้ ซึ่งผู้รับบริการที่ให้ความร่วมมือส่วนใหญ่เป็นคนระดับล่าง แต่สำหรับรายใดที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือต้องใช้มธุรสวาจาหว่านล้อม ให้ความร่วมมือบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กล้าหักดิบที่จะไม่เติมน้ำมันให้เนื่องจากเกรงว่าจะโดนร้องเรียนถึงผู้บริหารระดับสูง หรือโพสต์ในโลกออนไลน์ทำให้ได้รับความเสื่อมเสียด้านการให้บริการได้
นอกจากนั้นภายในปั๊มเองยังได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้ดับเครื่องยนต์ ปิดโทรศัพท์มือถือ และห้ามสูบบุหรี่ในขณะรับบริการ แต่กรณีโทรศัพท์มือถือจะอนุโลมว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการไม่ต้องถึงขั้นปิด เครื่อง แต่จะห้ามไม่ให้โทรออกหรือรับสายขณะใช้บริการอยู่ 
ทางด้านผู้มารับบริการที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่มีการออกกฎมาเข้มงวดกวดขัน ถึงแม้จะมีมานานแล้วก็ตามที แต่ที่ผ่านมาทุกคนละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมตามมาอยู่เนือง ๆ…..