แบ่งปัน

13330529_1084329211655256_1475749117_n   13335290_1084329188321925_642980768_n

ภาพ  สุพรรณี ข่าว  วาสนา

เมืองพัทยาเดินหน้ารื้อถอนอาคารซึ่งปลูกรุกล้ำแนวคลองปึกพลับนาเกลือเป็นรายแรกหลังครบกำหนดคำสั่งรื้อถอน  ขณะที่เจ้าของออกมาแสดงตนพร้อมความร่วมมือกับเมืองพัทยาแต่ขอรื้อถอนเอง

วันนี้ ( 3 มิ.ย.59 ) ดร.วีรวัฒน์  ค้าขาย  รองนายกเมืองพัทยา  พร้อมด้วยสำนักการช่างเมืองพัทยา  ลงพื้นที่ในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ที่ปลูกคว่ำทับแนวคลองปึกพลับใกล้กับสถานับสูบน้ำคลองปึกพลับ ถนนพัทยา-นาเกลือ หลังจากที่เมืองพัทยาได้ออกค่ำสั่งเรื่องการรื้อถอนอาคารก่อสร้างฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 25522 ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวเป็นของ นาง ผ่องพรรณ  พัดสมร หลังมีการปิดประกาศกำหนดการรื้อถอน จนครบกำหนดแต่เจ้าของยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจึงถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522ตามมาตร 21 และมาตรา 42 ในวันนี้ทางสำนักการช่างจึงได้นำเจ้าหน้าที่ส่วนบำรุงรักษาและบูรณะรื้อถอนอาคารเข้ามาดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว

แต่ในภายหลังทาง ด้านนางสาวผ่องพันธ์ พัดสมร  เจ้าของอาคารได้เดินทางมาพบกับ รองนายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่สำนักการช่า งเมืองพัทยาเพื่อรับทราบและร้องขอในการรื้อถอนอาคารส่วนที่มีการรุกล้ำเข้ามายังแนวคลองเดิมตามที่กรมที่ดินได้มีการรังวัดชี้แนวเขตไปก่อนหน้านี้ โดยเป็นพื้นที่ ขนาด 8 X 13 เมตร จำนวน 1 คูหา  ด้านข้างรุกล้ำคลองลักษระเป็น คสล.1 ชั้น ขนาดพื้นที่ 4 X13 เมตร ด้านหลังเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น รุกล้ำแนวคลองขนาดพื้นที่ 4 X 5 เมตร

ทาง ดร.วีรวัฒน์  รองนายกเมืองพัทยา  ระบุว่า  การเข้ามาดำเนินการรื้อถอนอาคารเล้งกี่เก่าในครั้งนี้เนื่องจากเป็นสถานที่แรกที่เมืองพัทยาให้กรมที่ดืนเข้ามารังวัดเป็นรายแรก  โดยบางส่วนของอาคารมีการรุกล้ำแนวคลองที่เมืองพัทยาจะทำการขยายขนาดลำคลองเพื่อช่วยในการเร่งระบายน้ำในโซนนาเกลือ หลังครบกำหนดของการออกคำสั่งรื้อถอนแล้วจึงต้องเร่งเข้ามาดำเนินการแต่หลังจากที่ทางเจ้าของเขามาแสดงตัวและแสดงความจำนงในการเป็นผู้รื้อถอนเองเมืองพัทยาก็ยินดีพร้อมให้ดำเนินการแต่ทางเจ้าของต้องไปทำหนังสือยื่นเสนอถึงนายกเมืองพัทยาและจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดระยะเวลาในการรื้อถอน  โดยหากมีการรื้อถอนเสร็จสิ้นคลองปึกพลับจะมีขนาดที่กว้างขึ้น ถึง 3 เท่าจากความกว้างของปัจจุบันที่มีขนาด  4-8 มตร ก็จะกว้างขึ้นเป็น 10-20 เมตร ซึ่งจะทำให้การระบายน้ำในโซนนาเกลือระบายน้ำลงทะเลได้ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่ฝนตกได้ด้วย

ทั้งนี้จากการตรวจสอบแนวคลองปึกพลับมีการบุกรุกก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลองตลอดแนว จากช่วงบริเวณปากซอยนาเกลือ 10 ไปจนถึงปากคลองที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งมีความยาว 427 เมตร ปัจจุบันตลอดแนวที่ดินริมคลองปึกพลับทั้ง 2 ด้าน มีทั้งในส่วนของที่ดินว่างเปล่า และอาคาร ร้านค้าที่พักอาศัย และสำนักงานกว่า 40 ราย ส่วนใหญ่พบว่าแนวของอาคารรุกล้ำไปบนแนวคลองสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้ออกคำสั่ง ค.3 ค.4 และ ค.7 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารไปแล้วยังคงเหลือส่วนที่ยังมีหลายรายที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนยื่นอุทรณ์อยู่ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่เมืองพัทยาจะดำเนินการ  ทั้งนี้ หากการดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะทำให้แนวคลองปึกพลับมีพื้นที่ขยายเพิ่มจากเดิมกว่า 3 เท่า และจะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต