แบ่งปัน

13329917_1084341961653981_975265512_n     13382147_1084342064987304_1054684043_n

ภาพ  สุพรรณี  ข่าว วาสนา

ชายหาดวงอมาตย์ทรุดหนัก!! เมืองพัทยาเตรียมเสนอของบประมาณโครงการก่อสร้างกำแพงหินกันคลื่นกัดเซาะ
ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพสันเขื่อน และทางเดินเท้าสาธารณะบริเวณริมชายหาดวงศ์อมาตย์หลังพบว่า มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก หลังจากทางเมืองพัทยาได้รับทราบปัญหาแล้วและได้มีการทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากสภาเมืองพัทยาซึ่งขณะนี้อยุ่ในระหว่างการเตรียมนำเข้าเสนอในที่ประชุมสภา จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า สันเขื่อนบริเวณทางเดินเท้าตั้งแต่บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมลองบีชพัทยา ไปจนสุดชายหาด ซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวกว่า 900 เมตร ปัจจุบันมีสภาพชำรุดอย่างหนัก โดยสันเขื่อนเกิดการทรุดตัวจากการกัดเซาะของน้ำ และกระแสคลื่นที่พัดเข้าใส่อย่างรุนแรง พบว่าอิฐบล๊อคตัวหนอนที่ปูพื้นทางเท้ามีการทรุดตัวลงไปเป็นทางยาวเนื่องจากทรายดินที่อยู่ใต้พื้นถูกน้ำกัดเซาะอย่างรุนแรง ทำให้กำแพงปูนได้รับความเสียหายแทบทั้งหมด

โดย ดร.วีรวัฒน์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าหลังจากเมืองพัทยารับทราบถึงปัญหาได้มีการทำการศึกษาออกแบบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขซึ่งตามแบบจะมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่จะฝังบ่อซีเมนต์และหินขนาดใหญ่ทำเป็นฐานลงใต้พื้นทรายในระดับความลึก 1.8 เมตร และก่อแนวกำแพงสูงขึ้นขากพื้นทรายอีก 2 เมตรเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล
รวมทั้งการจัดทำทางเดินเท้า การปูตัวหนอนใหม่ทั้งหมดตลอดแนวชายหาดในระยะ 900 เมตร โดยจะใช้งบประมาณดำเนินการจำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในการประชุมสภาเมืองพัทยาสัปดาห์หน้า …