แบ่งปัน

7187   7188

7189   7190

ภาพ/ข่าว  อัมพร

เทศบาลเขาชีจรรย์จับมือเทคนิคสัตหีบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix it Center”
( 5 มิ.ย.59 ) บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน นายชลวรัท กียะสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยนายวิชัย หาญพลาชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix it Center” เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชนชน ในการบำรุงรักษาเครื่อมือการเกษตร พร้อมให้ประชาชนนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะช่างชุมชน สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสร้างข่ายความร่วมมือระหว่างสถานบันศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้เครือข่ายชุมชนร่วมกับการสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพที่ยันยืน และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจในครัวเรือน 
โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix it Center” นั้นทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้นำนักเรียนจากสาขาต่างๆมาซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้านและประชาชน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ซึ่งการซ่อมแซมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ซ่อมแซมนั้นทางศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix it Center”ที่มีอะไหล่ที่สามารถทดแทนได้ หากไม่มีอะไหล่ก็จะให้ทางประชาชนไปหามาทางศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix it Center”จะไม่คิดค่าแรง นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมทักษะในการดูแลซ่อมบำรุงให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอีกทางหนึ่งด้วย