แบ่งปัน

<a href=”https://lin.ee/i34FtZg”><img src=”https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png” alt=”เพิ่มเพื่อน” height=”36″ border=”0″ /> </a>

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ณ อาคาร canteen สภาบันการตัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต อีอีซี นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพิ ออล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขตอีอีซี ชลบุรีพร้อมให้โอวาสนักศึกษาใหม่ โดยมี ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพิ ออล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากประสบความสำเร็จตลอด 13 ปี กับการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ควบคู่การทำงาน หรือ Work-based Education ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกาาศึกษาเดินหน้าเปิดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเน้นย้ำความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรู่ควบคู่การทำงาน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน มีประสบการณ์ จากการฝึกปฏิบัติงานจริง มีวุฒิภาวะสูงและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ อีกทั้งยังเป็นกรรแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในรั้วสถาบันฯ


สำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยในปีการศึกษา 2563 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรนวัตกรรมการตัดการธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้าและหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร (นานาชาติ) ซึ่งทุกหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักษึกษาลงมือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการบริหารจัดการและธุรกิจบริการในพื้นที่อีอีซี การันตรีนักศึกษาที่จบจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ชลบุรีทุกคนจะมีงานทำ โดยตั้งเป้าเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 350 คน ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าเรียนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ชลบุรี จะมีหอพักให้นักศึกษาทุกคน ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนแรกในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้สถาบันดังกล่าวมีพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ภายในซอยเขาชีจรรย์ หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

<a href=”https://lin.ee/i34FtZg”><img src=”https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png” alt=”เพิ่มเพื่อน” height=”36″ border=”0″ /> </a>

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้