แบ่งปัน

S__4734978    S__4734980

ภาพ/ข่าว อาทิตย์

ชุมชนบ้านกลาง อบรมพี่น้อง ชุมชนตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามวิธีแห่งความพอเพียง ทำตะไคร้หอม ไล่ยุง มด แมลง รวมถึงการทำยาหม่องน้ำ 
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ทำการชุมชนบ้านกลางหมู่ 2 ตำบลหนองปรือ ก็ได้มีการอบรมสาธิตให้กับพี่น้องในชุมชนในเรื่องการทำน้ำตะไคล้หอม ไล่ยุง มด และแมลง รวมถึงการทำยาหม่องน้ำ ทางชุมชนบ้านกลางได้ทำโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ชื่อโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามวิธีแห่งความพอเพียง ซึ่งก็มีพี่น้องในชุมชนให้ความสนใจมาร่วมรับการอบรม พิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจาก นาง รวิภา เปรมปราศภัย ประธานชุมชนกล่าวเปิดการอบรมพร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นรากฐานของสังคมที่มีการสั่งสมสืบทอดมา สามารถส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน สร้างกระบวนการจัดการประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพเกิดรายได้แก่คนในชุมชน โดยวันนี้มีการฝึกอบรมพัฒนาภูมิปัญญาไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ รวม 3 หลักสูตร 1 หลักสูตรการทำตะไคร้หอม การทำบาร์มออย หรือยาหม่องน้ำ และ การทำยาหม่องครีม ซึ่งชุมชนบ้านกลางได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อชุมชนจะได้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง