แบ่งปัน

16_06_05-11_42_30   16_06_05-11_42_36

16_06_05-11_42_39   16_06_05-11_42_44

ผลกระทบจากการปิดสะพานเกาะลอยศรีราชา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ต้องใช้เรือโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาเดือดร้อนหนัก จากหลายปัญหาหลังเปลี่ยนมาใช้สะพานท่าเรือจรินทร์แทน
จากกรณีที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งปิดสะพานเกาะลอยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอศรีราชา และยังเป็นท่าเรือโดยสารระหว่างฝั่งศรีราชาไปยังเกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมารวมระยะเวลากว่า 2 ปี เนื่องจากสะพานมีสภาพชำรุดผุพังเกรงอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา เพื่อทำการซ่อมแซมให้สะพานมีความแข็งแรงและปลอดภัย โดยในส่วนของการเดินทางไปยังเกาะสีชังนั้นก็ได้เปลี่ยนไปใช้ท่าเรือจรินทร์แทนซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก แต่หลังจากเปลี่ยนมาใช้ที่สะพานจรินทร์นั้นก็เกิดปัญหามากมาย อาทิ สภาพถนนที่เข้าในท่าเรือมีสภาพคับแคบและอยู่ในที่ชุมชนและยังเป็นท่าเรือประมงของชาวบ้าน ทำให้การจราจรติดขัดตลอดทั้งวันและสภาพสะพานยังไม่เพียงพอในการจอดรถทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว และปัญหาที่สำคัญก็คือสะพานมีความยาวลงไปในทะเลน้อยกว่าสะพานท่าเรือเกาะลอย เมื่อน้ำทะเลลงเรือโดยสารจึงไม่สามารถจอดเรือเทียบท่ารับส่งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เดินทางไปกลับระหว่างฝั่งศรีราชากับเกาะสีชัง มีนักท่องเที่ยวบางรายเดินทางมารอขึ้นเรือตั้งแต่ก่อน 8.00 น. จนต้องมีการต่อแถวเป็นแนวยาวเพื่อรอขึ้นเรือ รอจนน้ำทะเลขึ้นในช่วงเที่ยงจึงสามารถขึ้นเรือโดยสารไปยังเกาะสีชังได้ จึงอยากฝากวอนให้ทางเทศบาลเมืองศรีราชาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย

อำนาจ/ศรีราชา