แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

ที่ Kept Bang Saray Hotel เทศบาลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเเชษฐ์ ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะกรรมการชุมชนและคณะผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านบางเสร่ พร้อมร่วมชมสื่อใหม่ของชุมชนบางเสร่ด้วยการร่วมชนหนังสั้นเรื่อง “ มนต์รักบางเสร่ ” ซึ่งเป็นหนังสั้นที่กำกับโดย ปรัญญา ปิ่นแก้ว มาถ่ายทอดความเรื่องราวและมนต์เสน่ห์ของบางเสร่ ในหลายๆแง่มุม พร้อมร่วมฟังเพลงเพราะๆ ที่แต่งและขับร้องโดย จุ้ย -ศุ บุญเลี้ยง

โดยมีนางวลีพร อินอนงค์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบางเสร่ กล่าวให้การต้อน   สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี (สวจ.ขบ. ) ได้จัดสื่อใหม่ยกสุดยอดของดีชุมชนบางเสร่มารวมไว้ในหนังสือ“ บางเสร่เสน่ห์ชุมชนริมทะเลสัตหีบ” สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่ชาวชุมชนประมงเรือเล็ก แหล่งท่องเที่ยวริมทะเลสุดชิค หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ชุมชนบ้านบางเสร่ที่มีตำนานวัฒนธรรมชุมชนในวิถีบูรพาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ในช่วงการท่องเที่ยวซบเซา

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดเผยถึงความเป็นมาโครงการ“ บางเสร่มีเสน่ห์น่ารักน่าชม” อำเภอสัตหีบว่า. เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนาวัฒนธรรมและอารยธรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ต้าการศึกษาค้นคว้าในอนาคตพร้อมทั้งมุ่งเน้นสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ชิมช้อปถ่ายรูปแหล่งท่องเที่ยว unseen ผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนบ้านบางเสร่ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒนธรรมของชุมชน

เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการตลาดสร้างกระแสการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไปกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจการท่องเที่ยวในชุมชนอันทำให้เกิดราย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยสื่อใหม่ ๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างการรับรู้ให้ นทท.ทั่วไปได้รับรู้มากขึ้น

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้