แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันที่ 16 พ.ย. 63 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 10 เกาะล้าน นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนเกาะล้าน โดยมีนายจุมพล หมอยาดี กรรมการบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด นายเกียรติศักดิ์​ ศรีวงษ์ชัย​ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวเกาะล้าน เข้าร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้เมืองพัทยาได้โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย

ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นประชาชนชาวเกาะล้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เกาะล้าน เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดโครงการผลการออกแบบการก่อสร้างที่มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม นำมาซึ่งการประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งประชาชนชาวเกาะล้านส่วนใหญ่ก็มีความเห็นชอบที่จะมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกาะล้าน


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้