แบ่งปัน

6652 6653 6655

ภาพ/ข่าว/นิพล

ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนภาคตะวันออก จัดกิจกรรมมอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง เพื่อการศึกษา 

ที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง ทางชมรมอาสาพัฒนาชุมชนภาคตะวันออก นำโดย นาย เชิดพรรณ บุญเกิด ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชน ภาคตะวันนออก  ได้เดินทางมามอบจักรยานให้กับนักนักเรียนของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง โดยมีทางคณะครูอาจารย์ และ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ อาทิ นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นาย วีรศักดิ์ เถาหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง โดยในครั้งนี้ได้ทำพิธีมอบจักรยานจำนวน 10 คน ส่วนภาพบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ..