แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืน โครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน พร้อมด้วยนักวิชาการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

การประชุมสัมมนาระดับจังหวัด กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืน โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของโครงการ รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รวมไปถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชายหาดให้กับมาคึกคักอีกครั้ง
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่ง ทางน้ำ และดูแลรักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ ได้ร่วมมือกับสถาบันทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของชายหาดท่องเที่ยวในหลายรูปแบบสรุปวิธีการเสริมทรายวิธีที่ดีที่สุด และมีความเหมาะสมกับปัญหาชายหาดท่องเที่ยวของประเทศไทย

โครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 586,047,000 บาท กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างให้บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบทำการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยเริ่มการทำงานตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 900 วัน โดยทรายที่จะนำมาเสริมชายหาดจอมเทียน จะนำมาการเกาะรางเกวียน ซึ่งเป็นแหล่งทรายเดียวกับที่ใช้เสริมทรายชายหาดพัทยา โดยการเสริมทรายในครั้งนี้จะใช้ปริมาณทรายทั้งสิ้นราว 6.4 แสนลบ.ม.


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้