แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลา 10.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2563ที่ บริเวณชายหาดโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา หาดสะอาดสวยด้วยมือเรา เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติรวมทั้งวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วย นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา จิตอาสา ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยได้ร่วมกันเก็บขยะชายหาดและทำความสะอาดชายหาดระยะทาง 2 กิโลเมตร

สำหรับการจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา หาดสะอาดสวยด้วยมือเรา ในครั้งเป็นความร่วมมือระหว่าง สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรมพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนและสถานศึกษา จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในการสร้างความสามัคคีและการทำความดีด้วยหัวใจ โดยการส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีความสะอาดและมีความสมดุลตลอดไป


อีกทั้งเพื่อจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดนาจอมเทียนตั้งแต่ชายหาดโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถึง ชายหาดโรมแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บายเดอะ ซี เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้กับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ให้กลับมาสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของทั้งประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ต่อไป


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้