แบ่งปัน

13330975_1611617792489847_598921832481941062_n   13346410_1611617772489849_6594985322315818640_n

ภาพ  /  สุพจน์     ข่าว / วาสนา

     ลูกบ้านหมู่บ้านหรู “พัทยา ทรอปิคอล” ร้องศูนย์ดำรงธรรมเข้าไกล่เกลี่ยเปิดทางเข้าออกหมู่บ้านหลังถูกคณะกรรมการบริหารปิดกั้นจนไม่สามารถเข้าออกได้ พร้อมยื่นหนังสือสำนักงานที่ดินร่วมไกล่เกลี่ย

 (6 มิ.ย.59)   ที่ศูนย์ดำรงธรรม  อ.บางละมุง  นาง ธรัญญา  มาลี และสมาชิกหมู่บ้านพัทยาทรอปิคอลกว่า 30 คน   ภายในซอยลับแล เขตเทศบาลเมืองหนองปรือเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ ศูนย์ดำรงธรรม อ.บางละมุง  กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดถนนและกั้นปิดทางถนนนในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านเฟส 1 และเฟส 2 ซึ่งมีผู้พักอาศัยทั้งสองเฟสจำนวน 188 หลัง

โดยที่ผ่านมา นางธรัญญา  มาลี สมาชิกลูกบ้านภายในหมู่บ้านพัทยา ทรอปิคอลเล่าว่า  ตนและชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นถนนเข้าออกหมู่บ้าน และกั้นปิดทางถนนในหมู่บ้านทั้ง 2 เฟส จนไม่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ จากคณะกรรมการหมู่บ้านที่อ้างว่าทำไปตามมติของหมู่บ้านเนื่องจากเป็นมาตรการให้ลูกบ้านมาชำระค่าส่วนกลางนั้น ถึงแม้จะมีการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยที่ สภ.หนองปรือแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถตกลงยอมความกันได้

ล่าสุด นางธรัญญา มาลี และสมาชิกหมู่บ้านพัทยา ทรอปิคอล ทั้งสองเฟสกว่า 30 ราย ได้เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงเพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม โดยใจความในหนังสือระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเฟสหนึ่ง ซึ่งทำการปิดถนนทางเข้าและออกของหมู่บ้าน โดยห้ามมิให้สมาชิกนำยาน พาหนะเข้ามาในหมู่บ้านโดยให้จอดและเดินเข้ามา ซึ่งถือเป็นการริดรอนสิทธิอันชอบธรรมและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินในกรณีที่ยานพาหนะอาจถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย นอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้านเฟสสอง ยังได้ทำการกั้นถนนสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างเฟสหนึ่งกับเฟสสอง ตั้งแต่ได้มีการก่อสร้างหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ทำให้สมาชิกหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานอันไม่ชอบธรรมนี้ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นางธรัญญา อมรเลิศไพรวงศ์ ปลัดอำเภอบางละมุง ได้แนะนำให้ไปพบเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุงผู้ออกหนังสือนิติบุคคล เพื่อยุติปัญหาดังกล่าวได้…