แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.พ.2564 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่เดินตรวจกิจกรรมรับลงทะเบียนโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่ง ซึ่งบรรยากาศมีผู้ประกอบการร้านค้า ผู้บริการรายย่อย รวมทั้งประชาชนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน ทะยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการคนละเครื่องโครงการเราชนะ เป็นมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งช่วยกลุ่มร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มผู้ให้บริการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เมืองพัทยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยสำนักเขตพัทยาและสาขาพัทยากลางจึงได้เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าผู้บริการรายย่อยรวมทั้งประชาชนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งแบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย การรับรองยืนยันการลงทะเบียนและแนะนำการใช้ application ถุงเงิน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าผู้บริการที่ไม่เป็นนิติบุคคลมาลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยให้นำหลักฐาน อาทิเช่น บัตรประชาชนตัวจริง รูปถ่ายสถานประกอบการ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์สินค้า รูปถ่ายที่มีผู้ประกอบการเพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือขายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการจริง บัญชีธนาคารกรุงไทยกรณีไม่มี มาเปิดบัญชีได้ในวันเวลาดังกล่าว สำหรับประชาชนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน ต้องมายื่นลงทะเบียนโครงการเราชนะด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง แบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนได้วันตั้งแต่วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08:30 น ถึง 16:00 น

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้