แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลา 14.30 น. นายวินัย อินทร์พิทักษ์ ผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขตเลือกตั้งที่ 1-3 เบอร์1-6 พรรคพลังหนองปรือพร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่หาเสียง บริเวณชุมชนพัทยารุ่งเรือง และชุมชนเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโดยมีทางทีมงาน ผู้ติดตามได้ร่วมกันเดินขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดี

พรรคพลังหนองปรือชูนโยบาย 6 Good ได้แก่ Good Team เสริมสร้างพัฒนาความรู้ ความสามารถให้บุคลากรของเทศบาลก้าวล้ำทันสมัยพร้อมทำงานให้บ้านเมืองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำว่า มืออาชีพ Good Feeling ความรู้สึกที่ดี สาธารณูปโภคต่างๆต้องดีทั่วถึง ไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าเมือง ถนนต้องเป็นถนนในเมือง น้ำท่วมต้องหมดไป ประชาชนเดินทางปลอดภัย ความสะดวกสบายต้องมี Good Life ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จัดทำโครงการบ้านเมืองปลอดภัย ต้นแบบโดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ กระจายจุดสายตรวจเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม Good Health สุขภาพดีชีวิตยืนยาว ขับเคลื่อน อสม. และพยาบาลเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในชุมชน กระจายพื้นที่สวนสุขภาพ กิจกรรมสำหรับครอบครัวสนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกายให้ครอบคุมมากขึ้น และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างจริงจัง Good People คนดีชุมชนมีสุข จัดสรรหน่วยงาน มวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ให้ชุมชนเข็มแข็งและมีจุดยืนที่โดดเด่นของแต่ละชุมชน และ Good Economy ธุรกิจดีมีงานทำ จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเอกสารการขออนุญาตต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อประชาชน เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เคียงคู่กับการพัฒนาพื้นที่ EEC จัดตั้งศูนย์กลางอาหารฮาลาล ส่งเสริมการค้า จัดซื้อจัดจ้างของคนในพื้นที่

สำหรับการลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่หนองปรือ มี 3 เขต ทางนายวินัย อินทร์พิทักษ์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีหนองปรือ พรรคพลังหนองปรือเบอร์ 1 ก็จะได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าถึงวันเลือกตั้งจริงในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปรือออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามวันและเวลาดังกล่าว

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้